ALMUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Almus Orman İşletme Müdürlüğü 04.10.1976 tarihinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Bölge Müdürlüğüne 146 km. uzaklıktadır. İşletme Müdürlüğüne bağlı Almus, Çatak, Baraj, Yeşilırmak, Dumanlı, Alan, Çilhane ve Tozanlı Orman İşletme Şefliklerinden Baraj Orman İşletme Şefliği İlçe Merkezinde, Yeşilırmak Orman İşletme Şefliği 10 km uzaklıkta, Almus ve Çatak Orman İşletme Şefliği İşletme Müdürlüğüne 5 km uzaklıkta Dumanlı ve Alan Orman İşletme Şefliği  Orman İşletme Müdürlüğüne 10 km uzaklıkta Çilhane ve Tozanlı Orman İşletme Şeflikleri İşletme Müdürlüğüne 29 km olmak üzere toplam 8 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadırlar.

Ayrıca İşletme Müdürlüğünün Almus İlçesinde Gölgeli ve Şendere isimli 2 adet Satış Deposu bulunmaktadır.

Almus Orman İşletme Müdürlüğünün Baraj Orman İşletme Şefliğinde Tufantepe isimli ve Yeşilırmak Orman İşletme Şefliğinde Ormanevleri isimli 2 adet Mesire yeri bulunmaktadır.

İşletmenin Almus, Çatak, Baraj, Yeşilırmak, Çilhane, Tozanlı, Dumanlı ve Alan Şefliklerinde olmak üzere 8 adet Toplu Koruma Ekibinde 26 adet Orman Muhafaza Memuru görev yapmaktadır.

Almus  Orman İşletme Müdürlüğünün bulunduğu Tokat İli merkez nüfusu 152.314 olup, faaliyet alanında olan Almus İlçesinin 5212 nüfusu bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde Almus İlçesinin 6831 Sayılı Orman Kanunun 31. Maddesi kapsamında 64 adet ve 32. Madde kapsamında 6  adet, kapsam dışı 4 olmak üzere toplam 74 adet Köy bulunmaktadır.

Almus Orman İşletme Müdürlüğünün bağlı Şeflikler itibariyle 6831 Sayılı Orman Kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamındaki toplam 74  adet Köy ile 5  adet Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi bulunmaktadır.

Almus Orman İşletme Müdürlüğünün genel alanı 138.788,78 ha. olup, bu alanın  90.098,0  ha. orman alanı, 48.690,78 ha. ise açık alandır. Bunun dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Şeflik Adı

Kuruluş Tarihi

Merkezi

Verimli Orman Ha

Bozuk Orman Ha

Toplam Ormanlık Alan

Ha

Açıklık Alanı

 Ha

Genel Toplam

Ha

Almus

1976

Almus

5.907,17

1.511,00

7.418,19

2.337,05

9.755,24

Baraj

1976

Almus

8.124,70

3.832,20

11.956,90

7.838,00

19.794,90

Dumanlı

1976

Almus

4.157,07

2.154,53

6.311,60

3.622,18

9.933,78

Çil

hane

1976

Almus

8.059,00

6.251,90

14.310,90

5.975,50

20.286,40

 Alan

2019 

 Almus

5.590,13

4.687,97

10.278,10

6.749,70

17.027.80

Çatak

2019

Almus

7.971,73

2.440,30

10.412,01

4.725,85

15.137,86

Tozanlı

2019

Almus

7.754,00

9.460,53

17.214,50

11.582,90

28.797,43

Yeşilırmak

2019

Almus

7.869,80

3.926,00

11.795,80

5.859,60

17.655,40

TOPLAM

55.833,33

34.264,67

90.098,00

48.690,78

138.788,78


 
 
 

TOPOGRAFİK YAPISI

 

Kuzey yarımküresinde, enlemi: 40 derece, 22 dakika, boylamı: 36 derece 55 dakikadır. Yüzölçümü 750 km² olup, 832 m rakımlıdır. Kuzeyinde Niksar,  Kuzeydoğusunda Koyulhisar, Doğusunda Sivas, Güneyinde Sivas, Batısında Tokat  İşletme Müdürlükleri Bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğü Sınırları dahilindeki orman sahaları uygulanan teknik yöntemlerle hem ülke ekonomisine kazandırılmakta hem de ekonomik ömürlerini doldurmuş ormanlar gençleştirilerek devamlılığı sağlanmaktadır. Almus‘un iklimi Karadeniz'in tesiri altında kalan sahalarla Orta Anadolu‘nun kara iklimi yanında geçiş teşkil eder. Yağış genellikle aylara dağılmıştır. Ortalama olarak yağış 5442 mm'dir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında maksimum dereceye yükselir. En az yağış düşen aylar Temmuz ve Ağustos’dur. Baraj yeri ilçenin en verimli arazileri üzerinde bulunmaktadır. Vadinin aşağı kısımlarına doğru kaya mütecanis massif ve ince taneli andezidik lavlardan müteşekkildir. Bu andezitler genellikle kütle halinde olup, üst kısımlarına doğru iyice tabakalaşmış, lav akıntıları breş, konglemera ve tüfleri ihtiva etmektedir. Almus Baraj Gölünde su tutulmayı Ekim 1966 da başlanmış olup yüzölçümü 3130 ha'dır.​​

 

PERSONEL DURUMU

Almus Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 1 Mühendis 8 İşletme Şefi, 1 Şef, 1 Sayman, 1 Veznedar, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 26 Orman Muhafaza Memuru, 1 Memur,  2 Teknisyen, 1 Araştırmacı, 3 Sözleşmeli Personel, 1 Sözleşmeli Avukat 9 Kadrolu işçi, 17 Mevsimlik işçi olmak üzere toplam 77 personel bulunmaktadır. ​