ALMUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Almus Orman İşletme Müdürlüğü  Amasya  Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı olarak çalışmakta olup  1976 yılında faaliyete geçmiştir.  Almus İşletme Müdürlüğü Almus ilçesinin tamamını, Tokat merkez ilçe ve Tokat Reşadiye  ilçe sınırlarının  bir bölümünü  kapsamaktadır.  İşletme Müdürlüğümüze bağlı 48 adet 31. madde, 29 adet 32. maddede, olmak üzere 77 köy bulunmaktadır. Almus Orman İşletme Müdürlüğü´nün toplam sahası 137,818,40 hektar olup bunun 88,973,00 hektarı orman alanı 48,845,40 hektarı  açıklık alandan oluşmaktadır.  
 
 
Almus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. Almus, Baraj ,Çilhane ,Dumanlı  Şeflikleri ile Almus ilçesine bağlı köy ve kasaba hudutlarında yer alan ormanlarla ilgili    faaliyetleri yürütülmektedir. 
 

 
TOPOGRAFİK YAPISI
 
Kuzey yarımküresinde, enlemi: 40 derece, 22 dakika, boylamı: 36 derece 55 dakikadır. Yüzölçümü 750 km² olup, 832 m rakımlıdır. Kuzeyinde Niksar,  Kuzeydoğusunda Koyulhisar, Doğusunda Sivas, Güneyinde Sivas, Batısında Tokat  İşletme Müdürlükleri Bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğü Sınırları dahilindeki orman sahaları uygulanan teknik yöntemlerle hem ülke ekonomisine kazandırılmakta hem de ekonomik ömürlerini doldurmuş ormanlar gençleştirilerek devamlılığı sağlanmaktadır. Almus‘un iklimi Karadeniz'in tesiri altında kalan sahalarla Orta Anadolu‘nun kara iklimi yanında geçiş teşkil eder. Yağış genellikle aylara dağılmıştır. Ortalama olarak yağış 5442 mm'dir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında maksimum dereceye yükselir. En az yağış düşen aylar Temmuz ve Ağustos’dur. Baraj yeri ilçenin en verimli arazileri üzerinde bulunmaktadır. Vadinin aşağı kısımlarına doğru kaya mütecanis massif ve ince taneli andezidik lavlardan müteşekkildir. Bu andezitler genellikle kütle halinde olup, üst kısımlarına doğru iyice tabakalaşmış, lav akıntıları breş, konglemera ve tüfleri ihtiva etmektedir. Almus Baraj Gölünde su tutulmayı Ekim 1966 da başlanmış olup yüzölçümü 3130 ha'dır.​​
 
PERSONEL DURUMU
 
Almus Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 4 İşletme Şefi, 1 İşletme Mühendisi, 1 Sayman, 1 Avukat, 7  Memur, 11  Orman Muhafaza Memuru, 10 Daimi İşci, 15  Mevsimlik İşçi Olmak Üzere Toplam 52 Personel Bulunmaktadır.​