Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
   
  SAMSUN ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
  Samsun - Ordu asfaltının 16.km.'sinde 10.05.1946 yılında orman alanlarının temizlenmesi suretiyle açılan taban arazi üzerinde " Bölge Orman Fidanlık Müdürlüğü" olarak kurulmuştur. 1962 yılında Karadeniz Bölgesi " Kavakcılık Araştırma İstasyonu "adını alarak fidanlık ve araştırma hizmetleri bir arada yürütülmüştür. 1976 yılında Araştırma Fidanlık Şefliği ile AGM Başmühendisliğine bağımlı kurulan Orman Fidanlık Şefliği olarak ayrılmıştır. 1981 yılında tarım Ve Orman Bakanlığınca öngörülen uygulama sonucu Bafra - Pamuklu Fidanlığını bünyesine alarak " Gelemen Orman Fidanlık Müdürlüğü " adı altında Amasya Orman Başmüdürlüğüne bağlanmış ve kavak çalışmaları Kavakcılık Araştırma Bölge Müdürlüğünce yürütülmüştür.1982 yılında Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Orman Fidanlık Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdürmeye başlamış ve 1994 yılında kurulan Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını devam ettirmiştir. 01.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 1.maddesi gereği Bakanlık Bölge Müdürlükleri kaldırılmış olup, 08.08.2003 tarih ve 3391-2254 sayılı yazıları ile “Gelemen Orman Fidanlık Müdürlüğü” görevi sona ermiş, Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğüne bağlı Samsun Fidanlık Mühendisliği olarak görevine devam etmiştir. 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 645 sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” gereği Mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğünün uhdesine devredilmiştir. 645 sayılı KHK ile “3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun” birçok maddesinde değişiklikler yapılmıştır. İlgili KHK gereğince 28.10.2011 tarih ve 48 nolu Bakanlık Oluru ile Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğünde yapılandırılmıştır. 03.01.2012 tarihinde yayınlanan 64 nolu Bakanlık Oluru ile Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şeflikleri ve çalışma alanı belirlenmiştir.  Samsun Orman Fidanlık Şefliği de faaliyetlerini, Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde yürütmeye başlamıştır.
  FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN AMACI: Görev alanındaki teknik, idari ve mali işlerin yürütülmesi ile kendisine bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve kontrol etmek. Proje, plan, ve programlarda gerekli olan bina, baraka, telefon, araç, gereç ve benzeri tesisleri yapmak ve yaptırmak, ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek ve ürettirmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak. Bütçe tekliflerini ve iş programını hazırlatmak. Tohum bahçelerinde koruma tedbirlerini almak ve kontrolünü yapmak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan her türlü ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları için tekniğine uygun kalitede ve standartta fidan yetiştirmek. Kamu Kurum ve kuruluşları, Okullar, Belediyelerin orman dışı ağaçlandırma  çalışmaları ve Özel Sektöre ait ihtiyaçları karşılamak için gerekli kalitede fidan üretimini sağlamak. Çevre ve iklim koşularına uygun fidan üretmek tüm Kamu Kuruluşlarında ve Özel Sektörde orman ve ağaç sevgisinin gelişmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştirmek.Piyasaya yönelik olarak ibreli, yapraklı, tüplü fidan ve her türlü dış mekan süs bitkisi üretimini  gerçekleştirmek.
  MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL DURUMU:
  MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL DURUMU:
  Müdürlüğümüze Bağlı Fidanlık Şeflikleri
  Samsun Orman Fidanlık Şefliği,
  Bafra Orman Fidanlık Şefliği,
  Vezirköprü Orman Fidanlık Şefliği,
  Amasya Orman Fidanlık Şefliği,
  Çorum Orman Fidanlık Şefliği,
  Tokat Orman Fidanlık Şefliği,
  Niksar Orman Fidanlık Şefliği,
   
   
  4-PERSONEL DURUMU:
  Samsun  Orman Fidanlık  Müdürlüğü bünyesinde 1 Fidanlık Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 6 Fidanlık  Şefi, 2 Fidanlık  Mühendisi, 1 Muhasebe Yetkilisi, 3 Memur, 15 Orman Muhafaza Memuru, 75 daimi işci, 14   4/C’li personel  olmak üzere toplam 116 personel çalışmaktadır.
   
  MEVCUT ÜRETİLEN FİDAN TÜRLERİ LİSTESİ
   
  Türkçe Adı
  Latince Adı
  Türkçe Adı
  Latince Adı
  Kızılçam
  Pinus buritia
  Ağaçhatmi
  Hybiscus syriacus
  Fıstıkçamı
  Pinus pinea
  Ateşdikeni
  Pyracantha coccinea
  Sahilçamı
  Pinus pineaster
  Dağmuşmulası
  Cotanester franchetti
  MaviServi
  Cupressus arizona
  Zakkum
  Nerium oleander
  Kara Servi
  Cupressus sempervirens
  Kızılcık
  Cornus mas.
  Mazı
  Thuja orientalis
  Taflan
  Euonymus japonica
  Karaçam
  Pinus nigra
  Ortanca
  Hydrangea hortensis
  Sarıçam
  Pinus slyvestris
  Defne
  Lauris nobilus
  Himalaya sediri
  Cedrus deodara
  Altuni mazı
  T TThuja orientalis pyramidalis aurea
  Lübnan Sediri
  Cedrus libani
  Manolya
  Magnolia grandiflora
  Doğu Ladini
  Picea orientalis
  Şimşir
  Buxus sempervirens
  Batı Ladini
  Picea abies
  Palmiye
  Chamaerops excelsa
  Mavi ladin
  Picea pungens
  Filbahri
  Philadelphus coronarius
  Göknar
  Abies normanniana
  Erguvan
  Cercis siliquastrum
  Sekoya
  Sequia sempervirens
  Bolivard servi
  Chamaecyparis psifere”Boulevard”
  Porsuk
  Taxus baccata
  Elvudi servi
  Chamaecyparis lawsoniana “Elwoodii”
  Meşe
  Qercus robur
  Kokarağaç
  Ailanthus altissima
  Y.Akasya
  Robinia pseudoacacia
  Bozardıç
  Juniperus excelsa
  Dişbudak
  Fraxinus excelsior
  Mahlep
  Prunus mahaleb
  Çınar
  Platanus orientalis
  Alıç
  Crateagus monogyna
  Ceviz
  Juglans nigra
   
   
  Çınar yap.Akç.
  Acer platanoides
   
   
  Dişb. Yap.Akç.
  Acer negunda
   
   
  Çiçekli Diş.
  Fraxinus ornus
   
   
  Ligustrum
  Ligustrum ovalifolium
   
   
  Ihlamur
  Tilia cordata
   
   
  Atkestanesi
  Aesculus hippocastanum
   
   
   
  
  
  
  
0 362 256 05 170 362 256 08 44