18.06.2022
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonuç ve Evrak Teslim İlanı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen işçi alımına ait (Diğer Orman İşçisi ve İtfaiyeci asıl adayları için Fiziki Yeterlilik Sınavı, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar, Aşçı ve İşletme Elektronik Bakımcısı asıl adayları için Mesleki Yeterlilik Sözlü Mülakat) sınav aşaması 27.05.2022 tarihi itibariyle bitirilmiş olup adayların sınavda elde ettikleri başarı puanına göre belirlenen (asıl/yedek ve sıralamaya giremeyen ile başarısız ve sınava gelmeyen) aday sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.

12/05/2022 – 27/05/2022  tarihleri arasında yapılan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olup “ASIL" olarak sıralamada yer alan adaylar; 20/06/2022 tarihinden 08/07/2022 mesai bitimine kadar;

ASIL ADAYLARIN DİKKATİNE

 

 1. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri"  alanlarından “Sağlam" onayı alınmış Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu,
 2. Halen bir Üst Öğrenime devam eden asıl adaylar: En son mezun oldukları öğrenime ait Diploma aslı ve fotokopisi veya mezun olunan Okul Müdürlüğünden alınmış, mezuniyet tarihini gösterir (Antetli, Islak imzalı ve Resmi Mühürlü) yazı veya (E-Devlet sisteminden QR kodlu mezuniyet belgesi),
 3. Her hangi bir öğrenime devam etmeyen adaylar; En son mezun oldukları öğrenime ait diploma aslı ve fotokopisi veya mezun olunan Okul Müdürlüğünden alınmış mezuniyet tarihini gösterir  (Antetli, Islak imzalı ve Resmi Mühürlü)  yazı veya (E-Devlet sisteminden QR kodlu mezuniyet belgesi),
 4. Adli Sicil veya Arşiv Kaydı bulunan adaylar: Mahkeme kararlarını,
 5. 3 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş, Kamu personeline uygun kılık ve kıyafetle),
 6. Sigorta sicil numarası almış adayların SGK dökümleri (E-Devlet sisteminden QR kodlu),
 7. Askerlik terhis belgesi (Askerlik görevini tamamlamış olanlar için),
 8. Kan Grubu'nu gösterir belge (Aile hekiminden alınabilir)
 9. Nüfus Kayıt Örneği, (E-Devlet sisteminden QR kodlu)

   

  Elden 08/07/2022 tarihi mesai bitimine kadar Kirazlıdere Mahallesi, Mehmet Varinli Cad. No:112, 05200 Merkez / AMASYA  adresinde bulunan Amasya Orman Bölge Müdürlüğü  Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

   

  Yukarıda belirtilen şekliyle Sağlık Raporu ve istenilen evrakları 08/07/2022 mesai bitimine kadar Amasya Orman Bölge Müdürlüğü  Personel Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeyen asıl aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir.

   

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

   

  Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  İlanen duyurulur.

Ekler
Yazdır