TOKAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

​ Tokat Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, Tokat İli Merkez, Artova, Pazar, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerini kapsamaktadır. 529.110,0 Hektar sorumluluk alanına sahip, Orman İşletme Müdürlüğümüzün % 43'ünü (225.314,1 Hektar) ormanlık alan, % 57' sini 303.795,9 Hektar açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın % 49 ' u (109.985,8 Hektar.) Normal Koru, %51' i  (115.328,3) Bozuk Koru niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 13 adet Orman İşletme Şefliği, 2 adet ATM Şefliği ve 1 adet KDM şefliği olmak

üzere 16 Şefliği bulunmaktadır. 


TOKAT ORMAN.png

İşletme Şefliklerimizden Tokat, Gökdere, Yaylacık, Topçam, Sarıyaprak ve Taşhan Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Tokat il merkezi, Artova İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Artova, Pazar İşletme Şefliğinin Kuruluş Merkezi Pazar, Turhal ve Çamlıca Orman İşletme Şefliklerinin Kuruluş Merkezi Turhal, Zile ve Güzelbeyli Orman İşletme Şefliklerinin Kuruluş Merkezi Zile İlçeleri ve Çamlıbel Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Çamlıbel Beldesidir. Yine bu orman işletme şe fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 13 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

 

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Tokat Orman İşletme Müdürlüğü; Orta karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Sivas, Kuzeyden Almus, Erbaa ve Niksar, batıdan Amasya ve güneyden Yozgat Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, 36° 26' 04" - 35° 47' 26" Doğu Boylamları ile 40° 36' 10" - 40° 20' 39" Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak karadeniz ve karasal iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır.

 

PERSONEL DURUMU: Tokat Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 müdür yardımcısı, 12 işletme şefi, 1 ATM şefi, 1 KDM şefi, 3 mühendis, 1 sayman,  45 memur, 36 orman muhafaza memuru,  13 4/B kadrosunda memur, 27 daimi işçi, 38 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 179 personel çalışmaktadır.